Tag - انواع عروسک نمایشی

عروسک های نمایشی (puppet)

دوران کودکی مهم‌ترین و حساس‌ترین دوران شکل‌گیری شخصیت انسان ها است. پایه و اساس هر جامعه را کودکان امروز آن تشکیل می‌دهند. بی‌توجهی به آموزش و پرورش کودکان نتایج جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت، کودکان عاشق نمایش اجرا کردن با عروسک‌ها هستند. آن‌ها از زبان عروسک‌هایشان حرف می‌زنند و...