درخواست فروش دست سازه

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png.
   لطفا عکس دست سازه های خود را برای ما ارسال کنید.
  • لطفا شماره کارت خود را برای واریز پول دست سازه خود، وارد کنید.
  • صاحب حساب، نام بانک
  • دوستان گرامی در حال حاضر فقط این فرم شامل شهر مشهد می باشد.